Władze

Zgodnie ze swoim Statutem, Stowarzyszenie Tribrony jest zrzeszeniem samorządnym, czyli jest rządzone przez same siebie. Wszelka władza pochodzi od jego członków i jest wybierana zgodnie z zasadami konstytuowanymi przez Statut.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie to swoisty "parlament Trójmiejskiego Fandomu". Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo brać w nim udział, a każdy członek zwyczajny który ukończył 16 lat może brać udział w jego głosowaniach. To właśnie WZ wybiera pozostałe władze Stowarzyszenia - Zarząd i Komisję Rewizyjną. Ponadto może ono zmieniać tekst Statutu, decydować o wysokości składek i podejmować uchwały w wielu ważnych sprawach. Więcej o nim przeczytasz tutaj: Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Tribrony.

Dotychczas odbyły się następujące Walne Zgromadzenia:

  • I Walne Zgromadzenie ST (4 października 2014) - miało miejsce w siedzibie GSF Alkor. Podjęło uchwałę o poprawkach do Statutu, wprowadzono składki członkowskie, wybrano symbole Stowarzyszenia. Miały również miejsce pierwsze wybory - na Wiceprzewodniczącego, którego funkcja została wcześniej opuszczona.

Teksty podjętych uchwał znajdziesz w dziale Uchwały władz.

Zarząd Stowarzyszenia Tribrony

Jak wskazuje nazwa, Zarząd jest organem, który na bieżąco zarządza Stowarzyszeniem. Decyduje, co robić z jego majątkiem, przyjmuje nowych członków, podpisuje umowy i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Ponadto zwołuje Walne Zgromadzenie. Skład zarządu jest kadencyjny - pierwsza kadencja trwa trzy lata, pozostałe będą trwały po dwa lata (po aktualizacji Statutu). Członkami Zarządu obecnej, pierwszej kadencji (2013-2016), są:

Krzysztof Franek "Skradacz" - Prezes Stowarzyszenia
Jest bronym od 2012 roku. Zorganizował wiele mniejszych i większych spotkań na długo przed powstaniem Stowarzyszenia. Był pomysłodawcą i głównym inicjatorem jego założenia. Jako Prezes kieruje pracami całego Zarządu i podejmuje ostateczne decyzje w kluczowych sprawach.
Jakub Orłowski "SPIDIvonMARDER" - Wiceprezes-Skarbnik Stowarzyszenia
Jest w Tribrony od 2013 roku. Z zamiłowania pisarz, twórca fandomowy. W Zarządzie jest najczęściej delegowany jako kierownik imprez organizowanych przez Stowarzyszenie, zbiera składki członkowskie, prowadzi księgowość i realizuje decyzje o zarządzaniu majątkiem.
Mateusz Rurarz "Mkxd" - Wiceprezes Stowarzyszenia
Najmłodzy członek Zarządu. Główny zarządca sieci grup facebookowych dla fanów poszczególnych postaci z serialu MLP:FiM. Obecnie zazwyczaj delegowany jest do organizacji niektórych imprez oraz realizacji niektórych uchwał Zarządu. To również nieoficjalny reprezentant najmłodszej części Tribrony.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Tribrony

Komisja Rewizyjna jest grupą członków oddelegowaną przez Walne Zgromadzenie do bieżącej kontroli działań Zarządu i rozstrzygania najważniejszych konfilktów wewnątrz Stowarzyszenia. Podobnie jak Zarząd, Komisja Rewizyjna jest kadencyjna - pierwsza kadencja potrwa 3 lata, a wszystkie następne będą trwały po 2 lata. Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej to:

  • Mateusz "Redzim" Redzimski
  • Daniel "Trollejbus" Myszk
  • Karol "Omega" Manecki