Władze

Zgodnie ze swoim Statutem, Stowarzyszenie Tribrony jest zrzeszeniem samorządnym, czyli jest rządzone przez same siebie. Wszelka władza pochodzi od jego członków i jest wybierana zgodnie z zasadami konstytuowanymi przez Statut.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie to swoisty "parlament Trójmiejskiego Fandomu". Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo brać w nim udział, a każdy członek zwyczajny który ukończył 16 lat może brać udział w jego głosowaniach. To właśnie WZ wybiera pozostałe władze Stowarzyszenia - Zarząd i Komisję Rewizyjną. Ponadto może ono zmieniać tekst Statutu, decydować o wysokości składek i podejmować uchwały w wielu ważnych sprawach. Więcej o nim przeczytasz tutaj: Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Tribrony.

Dotychczas odbyły się następujące Walne Zgromadzenia:

  • I Walne Zgromadzenie ST (4 października 2014) - miało miejsce w siedzibie GSF Alkor. Podjęło uchwałę o poprawkach do Statutu, wprowadzono składki członkowskie, wybrano symbole Stowarzyszenia. Miały również miejsce pierwsze wybory - na Wiceprzewodniczącego, którego funkcja została wcześniej opuszczona.
  • II Walne Zgromadzenie ST (13 czerwca 2015 ) - miało miejsce w I Liceum Katolickim. Przyjęto wielu członków wspierającyh do grona członków zwyczajnych oraz przeniesiono decyzję o zatwierdzaniu Sprawozdania Finansowego z Walnego Zgromadzenia na Komisję Rewizyjną. Przyjęto Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok.

  • III Walne Zgromadzenie ST (10 września 2016) - miało miejsce w siedzibie GSF Alkor. Wybrano władze II kadencji oraz nadano honorowe członkostwo Przemysławowi Droździkowi.

  • IV Walne Zgromadzenie ST (21 października 2017) - miało miejsce w siedzibie GSF Alkor. Podjęło uchwałę o poprawkach do Statutu, z członków wspierających zdjęto obowiązek opłacania składek.

  • V Walne Zgromadzenie ST (20 października 2018) - miało miejsce w tzw. "Bronyhousie". Wybrano władze III kadencji oraz oraz nadano honorowe członkostwo Maciejowi Sionkowskiemu.

Teksty podjętych uchwał znajdziesz w dziale Uchwały władz.

Zarząd Stowarzyszenia Tribrony

Jak wskazuje nazwa, Zarząd jest organem, który na bieżąco zarządza Stowarzyszeniem. Decyduje, co robić z jego majątkiem, przyjmuje nowych członków, podpisuje umowy i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Ponadto zwołuje Walne Zgromadzenie. Skład zarządu jest kadencyjny - pierwsza kadencja trwa trzy lata, pozostałe będą trwały po dwa lata (po aktualizacji Statutu). Członkami Zarządu obecnie są:

Jakub Orłowski "SPIDIvonMARDER" - Prezes Stowarzyszenia
Jest w Tribrony od 2013 roku. Z wykształcenia archeolog, a z zamiłowania pisarz, twórca fandomowy. W Zarządzie jest najczęściej delegowany jako kierownik imprez organizowanych przez Stowarzyszenie oraz główny inicjator aktywności. W latach 2013-2018 był skarbnikiem ST.
Daniel Myszk "Trajtek" - Wiceprezes 
Jeden z najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia Tribrony. Organizator wielu wyjazdów na fandomwe eventy po za granicami juryzdykcji Tribrony. Organizator konwentów oraz ponymeetów na skale ogólnopolską. W latcah 2016-2018 członek komisji rewizyjnej. Najmniej fotogeniczny członek zarządu, Daniel Myszk. 
Mateusz Redzimski "REDZIM" - Wiceprezes - Skarbink
Członek stowarzyszenia Tribrony od początku jego istnienia oraz jeden z najdłużej nieprzerwanie aktywnych Bronies w Polsce. Udzielający się w całej społeczności fandomowej, między innymi przez pomoc jak i organizację różnego rodzaju Eventów pod szyldem Stowarzyszenia. Wcześniej jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, dzisiaj jako Wiceprezes – Skarbnik.
 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Tribrony

Komisja Rewizyjna jest grupą członków oddelegowaną przez Walne Zgromadzenie do bieżącej kontroli działań Zarządu i rozstrzygania najważniejszych konfilktów wewnątrz Stowarzyszenia. Podobnie jak Zarząd, Komisja Rewizyjna jest kadencyjna - pierwsza kadencja trwała 3 lata, a wszystkie następne trwają po 2 lata. Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej to:

  • Krzysztof "Skradacz" Franek
  • Jerzy 'Xinef" Redlarski
  • Robert "Oliwa" Okuła

 

Krzysztof Franek "Skradacz" - Przewodniczący komisji rewizyjnej
Jest bronym od 2012 roku. Zorganizował wiele mniejszych i większych spotkań na długo przed powstaniem Stowarzyszenia. Był pomysłodawcą i głównym inicjatorem jego założenia. Jako przewodniczący komisji rewizyjnej kieruje pracami całej komisji i podejmuje ostateczne decyzje w kluczowych sprawach dla tej instytucji.