Statut Stowarzyszenia Tribrony

Statut to dokument, który jest swoistą konstytucją stowarzyszenia. Określa cele działania, zasady członkostwa, władze i sposób ich wyboru. Poniżej przedstawiamy obowiązującą i archiwalne wersje Statutu Stowarzyszenia Tribrony.
Statut Stowarzyszenia Tribrony (od 8 stycznia 2018)
Obowiązujący

Uchwalony na IV Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Tribrony.

Statut Stowarzyszenia Tribrony (13 czerwca 2015 - 8 stycznia 2018)
Uchylony

Statut uchwalony na II Walnym Zgromadzeniu.

Statut Stowarzyszenia Tribrony (16 stycznia 2015 - 13 czerwca 2015)
Uchylony

Wersja Statutu po poprawkach wprowadzonych przez I Walne Zgromadzenie.

Statut Stowarzyszenia Tribrony (10 stycznia 2014 - 16 stycznia 2015)
Uchylony

Pierwsza wersja Statutu, zaakceptowana przez sąd rejestrowy.