Statut Stowarzyszenia Tribrony

Statut to dokument, który jest swoistą konstytucją stowarzyszenia. Określa cele działania, zasady członkostwa, władze i sposób ich wyboru. Poniżej przedstawiamy obowiązującą i archiwalne wersje Statutu Stowarzyszenia Tribrony.
Statut Stowarzyszenia Tribrony (13 czerwca 2015)
Obowiązujący

Statut uchwalony na II Walnym Zgromadzeniu.

Statut Stowarzyszenia Tribrony (4 października 2014)
Uchylony

Wersja Statutu po poprawkach wprowadzonych przez I Walne Zgromadzenie. Obowiązuje od dnia akceptacji sądu rejestrowego, tj. 16 stycznia 2015.

Statut Stowarzyszenia Tribrony (22 grudnia 2013)
Uchylony

Wersja po poprawkach wprowadzonych przez dwa Zgromadzenia Założycielskie, pierwsza wersja zaakceptowana przez sąd rejestrowy. Obwiązywała od 10 stycznia 2014 do 16 stycznia 2015.