Wnioski

UWAGA! Poniżej aktualne wersje wniosków, obowiązujące od 2 czerwca 2018. Nie należy używać wzorów, które były stosowane wcześniej, a jedynie najbardziej aktualnych!
Tutaj zebraliśmy wszystkie te groźne, urzędowe pisma, którymi posługują się członkowie i kandydaci na nich. Dla wygody podaliśmy tu wzory do wydruku i wypełnienia, a także krótki opis, o co w nich chodzi.
Wnioski o przyjęcie
Po co jest ten dokument Pobierz wzór
Deklaracja członkowska (członek zwyczajny)

Ten wniosek składa się do Zarządu, jeżeli chcemy zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Tribrony. Członek zwyczajny musi zamieszkiwać województwo pomorskie. Osoby poniżej 16 lat muszą uzyskać dodatkową zgodę prawnego opiekuna na członkostwo w Tribrony.

Nie wiesz, jaki dokument wybrać? Sprawdź tutaj: Jak dołączyć

Plik PDF
Deklaracja członkowska (członek wspierający)

Ten wniosek składa się do Zarządu, jeżeli chcemy zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia Tribrony. Członek wspierający nie musi zamieszkiwać województwa pomorskiego i nie potrzebuje rekomendacji innych członków. Kandydat który nie ukończył 16 roku życia, potrzebuje zgody prawnych opiekunów.

Nie wiesz, jaki dokument wybrać? Sprawdź tutaj: Jak dołączyć

Plik PDF
Wniosek o akceptację deklaracji członkostwa zwyczajnego dla osób spoza woj. pomorskiego

Wniosek składają osoby, które mieszkają poza województwem pomorskim i chcą uzyskać członkostwo zwyczajne.

Wniosek jest rozpatrywany w głosowaniu przez Walne Zgromadzenie. Gdy termin najbliższego WZ będzie już znany, zgłoś Prezesowi Stowarzyszenia chęć złożenia wniosku, by uwzględnić to w porządku obrad. Następnie przyjdź na obrady Walnego Zgromadzenia i przynieś ze sobą wniosek, ew. dostarcz go pocztą przed terminem WZ. Jeżeli wniosek zostanie przegłosowany, Zarząd Stowarzyszenia będzie mógł rozpatrzyć twoją deklarację pozytywnie.

Plik PDF
Pisma dla członków Stowarzyszenia
Po co jest ten dokument Pobierz wzór
Rezygnacja z członkostwa

Pismo zyskuje ważność z chwilą dostarczenia go do Zarządu ST i nie wymaga dodatkowych uchwał z jego strony.

Plik PDF
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aby wniosek był ważny, musi podpisać go co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia Tribrony. Wniosek składa się do Zarządu Stowarzyszenia.

Plik PDF