Wnioski

Tutaj zebraliśmy wszystkie te groźne, urzędowe pisma, którymi posługują się członkowie i kandydaci na nich. Dla wygody podaliśmy tu wzory do wydruku i wypełnienia, a także krótki opis, o co w nich chodzi.
Wnioski o przyjęcie
Po co jest ten dokument Pobierz wzór
Deklaracja członkowska (członek zwyczajny)

Ten wniosek składa się do Zarządu, jeżeli chcemy zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Tribrony. Członek zwyczajny musi zamieszkiwać województwo pomorskie. Osoby poniżej 16 lat muszą uzyskać dodatkową zgodę prawnego opiekuna na członkostwo w Tribrony.

Nie wiesz, jaki dokument wybrać? Sprawdź tutaj: Jak dołączyć

Plik PDF
Deklaracja członkowska (członek wspierający)

Ten wniosek składa się do Zarządu, jeżeli chcemy zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia Tribrony. Członek wspierający nie musi zamieszkiwać województwa pomorskiego i nie potrzebuje rekomendacji innych członków. Kandydat który nie ukończył 16 roku życia, potrzebuje zgody prawnych opiekunów.

Nie wiesz, jaki dokument wybrać? Sprawdź tutaj: Jak dołączyć

Plik PDF
Deklaracja członkowska (osoba prawna)

Pismo wypełnia reprezentant osoby prawnej, chcącej zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia Tribrony. Wypełniony dokument należy wysłać na adres siedziby Stowarzyszenia lub dostarczyć osobiście na posiedzenie Zarządu ST.

Plik PDF
Wniosek o akceptację deklaracji członkostwa zwyczajnego dla osób spoza woj. pomorskiego

Wniosek składają osoby, które mieszkają poza województwem pomorskim i chcą uzyskać członkostwo zwyczajne. Do wniosku należy dołączyć wypełniony druk deklaracji członkowskiej członka zwyczajnego. Jeżeli wnioskodawca jest już członkiem wspierającym, wystarczy, że wypełni tylko prawą połowę druku deklaracji. Oba pisma (wniosek i deklarację) należy spiąć.

Wniosek jest rozpatrywany w głosowaniu przez Walne Zgromadzenie. Gdy termin najbliższego WZ będzie już znany, zgłoś Prezesowi Stowarzyszenia chęć złożenia wniosku, by uwzględnić to w porządku obrad. Następnie przyjdź na obrady Walnego Zgromadzenia i przynieś ze sobą oba dokumenty (wniosek i deklarację członkowską), ew. dostarcz je pocztą przed terminem WZ. Jeżeli wniosek zostanie przegłosowany, Zarząd Stowarzyszenia będzie mógł rozpatrzyć twoją deklarację pozytywnie.

Plik PDF
Pisma dla członków Stowarzyszenia
Po co jest ten dokument Pobierz wzór
Rezygnacja z członkostwa

Pismo zyskuje ważność z chwilą dostarczenia go do Zarządu ST i nie wymaga dodatkowych uchwał z jego strony.

Plik PDF
Rezygnacja z funkcji we władzach

Pismo należy dostarczyć do Zarządu Stowarzyszenia i staje się ważne z chwilą jego przekazania.

Plik PDF
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aby wniosek był ważny, musi podpisać go co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia Tribrony. Wniosek składa się do Zarządu Stowarzyszenia.

Plik PDF
Pełnomocnictwo na II Walne Zgromadzenie

Jeżeli członek zwyczajny Stowarzyszenia Tribrony nie może wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu, może (i jest to bardzo wskazane) przekazać pełnomocnictwo do głosowania innej, zaufanej osobie (przy czym nie musi być to członek zwyczajny czy też członek Stowarzyszenia w ogóle). Pełnomocnictwo może być wystawiane przez osoby, które ukończyły co najmniej 16 rok życia, a otrzymujący pełnomocnictwo powinien być pełnoletni!

Plik PDF
Pełnomocnictwo na III Walne Zgromadzenie

Jeżeli członek zwyczajny Stowarzyszenia Tribrony nie może wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu, może (i jest to bardzo wskazane) przekazać pełnomocnictwo do głosowania innej, zaufanej osobie (przy czym nie musi być to członek zwyczajny czy też członek Stowarzyszenia w ogóle). Pełnomocnictwo może być wystawiane przez osoby, które ukończyły co najmniej 16 rok życia, a otrzymujący pełnomocnictwo powinien być pełnoletni!

Plik PDF