Członkostwo

Członek Stowarzyszenia Tribrony to osoba, która bezpośrednio bierze udział w budowaniu Stowarzyszenia, a w zamian za wkład finansowy w postaci składek i wolontariacką pracę może cieszyć się określonymi prawami i przywilejami, np. korzystać ze sprzętu Stowarzyszenia, organizować imprezy dofinansowane z jego środków, a także korzystać z bezpłatnych i przecenionych wejściówek na wydarzenia zorganizowane przez Tribrony.

Rodzaje członków Stowarzyszenia

W Stowarzyszeniu Tribrony członków dzieli się na dwie podstawowe kategorie: zwyczajnych i wspierających. W poniższej tabeli porównamy, czym różnią się członkowie w tych kategoriach:

  Członek zwyczajny Członek wspierający
Warunki jakie musi spełniać kandydat:
Mieszkać na terenie województwa pomorskiego*  
Być fanem My Little Pony  
Wyrażać wolę pomocy Stowarzyszeniu swoją pracą
Prawa członka:
Prawo do korzystania ze sprzętu i majątku Stowarzyszenia
Prawo do bezpłatnych i tańszych wejściówek na imprezy Stowarzyszenia
Prawo do korzystania ze środków Stowarzyszenia przy organizacji własnych imprez i przedsięwzięć
Prawo do udziału i dyskusji w Walnym Zgromadzeniu ("sejmie" Stowarzyszenia)
Prawo do głosowania nad uchwałami w Walnym Zgromadzeniu**  
Prawo do wybierania władz Stowarzyszenia - Zarządu i Komisji Rewizyjnej**  
Prawo do kandydowania do władz Stowarzyszenia**  
Obowiązki członka:
Obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
Obowiązek opłacania składek (20 PLN na kwartał)
Obowiązek brania udziału w bieżącej działalności Stowarzyszenia  
Obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń i pomocy

*W drodze specjalnego wyjątku można przyjmować członków zwyczajnych spoza województwa pomorskiego
**Aby korzystać z tych praw, członek musi mieć ukończony 16 rok życia

Chcę zostać członkiem Stowarzyszenia!

OK, na początku musimy ustalić, na jaką kategorię członkowską powinieneś/powinnaś kandydować. Aby ułatwić Ci zadanie, zostawimy poniższe wskazówki:

Jeżeli mieszkasz na terenie wojewódzwa pomorskiego, jesteś fanem My Little Pony i chcesz być częścią naszej fanowskiej "rodziny", wówczas jesteś idealnym kandydatem/idealną kandydatką na członka zwyczajnego.

Z kolei powinieneś/powinnaś pomyśleć o członkostwie wspierającym, jeśli pasuje do Ciebie któreś z poniższych stwierdzeń:

  • Mieszkasz poza województwem pomorskim
  • Chcesz zrealizować lub pomóc w realizacji pewnego konkretnego projektu w Stowarzyszeniu
  • Chcesz zaoferować konkretne usługi i wspracie dla naszych członków
  • Chcesz wspierać nas jako rodzic, opiekun, przyjaciel, sponsor, mecenas itp

Uzyskiwanie członkostwa zwyczajnego

Swoją drogę do uzyskania członkostwa rozpocznij od wydrukowania deklaracji członka zwyczajnego, którą znajdziesz w dziale z wzorami wniosków: Wzory wniosków. Tylko papierowe deklaracje są uznane za ważne! Następnie wypełnij pierwszą część formularza, zawierającą dane osobowe, dużymi, wyraźnymi literami. W następnej kolejności zapoznaj się z informacjami na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie. Wreszcie, w czarnej ramce pod informacjami, zawarta jest właściwa treść Deklaracji Członkowskiej. Zobowiązujesz się w niej do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia (czegoś w rodzaju naszej "konstytucji"), a tym samym m.in. opłacania składek. Musisz się pod nią podpisać, a także uzupełnić datę podpisania i nazwę miejscowości, w której się znajdowałeś w momencie podpisywania Deklaracji. Obowiązujący tekst Statutu odnajdziesz w odpowiednim dziale z dokumentami: Statut Stowarzyszenia Tribrony

Pamietaj! Bez podpisu pod Deklaracją Członkowską, cały dokument jest nieważny!

Jeżeli nie ukończyłeś/ukończyłaś jeszcze 16 roku życia, daj do podpisania swojemu rodzicowi (opiekunowi prawnemu) drugą część formularza, zawierającą zgodę na bycie członkiem Stowarzyszenia. Jeśli już masz 16 i więcej lat, pozostaw tę częśc formularza pustą.

Teraz musisz zebrać trzy rekomendacje członkowskie. Polega to na tym, że trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia Tribrony musi poświadczyć podpisem na Twojej deklaracji, że zna Cię, wie że masz dobre intencje i gwarantują, że spełniasz warunki konieczne do pozostanie jednym z nas. Okazję do zdobycia podpisów będziesz miał na każdej większej i mniejszej imprezie Tribrony, nie tylko tej oficjalnej.

Teraz nie pozostaje Ci już nic innego, jak złożyć wypełnioną deklarację na ręce jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia Tribrony. Na następnym spotkaniu Zarządu, podejmiemy decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku. Jeżeli wszystkie części wypełniłeś/wypełniłaś prawidłowo, nie masz się czego obawiać. Jeżeli coś pójdzie nie tak, odeślemy deklarację do Ciebie i wytłumaczymy dokładnie, co poprawić.

Jak zostać członkiem wspierającym?

Cała procedura zaczyna się od wydrukowania deklaracji członka wspierającego. Znajdziesz ją tutaj: Wzory wniosków. Na początku wypełnij pierwszą część, zawierającą Twoje dane osobowe. Użyj wielkich, wyraźnych liter. Oprócz uzupełnienia podstawowych informacji kontaktowych, opisać, jak chcesz pomagać naszemu Stowarzyszeniu w realizacji jego celów. Jeżeli nie masz pomysłu, jak sformułować deklarację, zgłoś się do jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia Tribrony. Następnie podpisz się pod właściwą deklaracją członkowską (w czarnej ramce).

Jeżeli nie masz ukończone 16 lat, koniecznie daj do wypełnienia i podpisania swojemu rodzicowi (opiekunowi prawnemu) część drugą formularza. Jeśli masz 16 lat i więcej, pozostaw tę część pustą.

Teraz nie pozostaje Ci już nic innego, jak złożyć wypełnioną deklarację na ręce jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia Tribrony. Na następnym spotkaniu Zarządu, podejmiemy decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku. Jeżeli wszystkie części wypełniłeś/wypełniłaś prawidłowo, nie masz się czego obawiać. Jeżeli coś pójdzie nie tak, odeślemy deklarację do Ciebie i wytłumaczymy dokładnie, co poprawić.