Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Tribrony jest zrzeszeniem fanów formatu My Little Pony, w szczególności zaś serialu My Little Pony: Przyjaźń to Magia. Nasza organizacja powstała w odpowiedzi na narastającą liczbę entuzjastów kucyków na Pomorzu Gdańskim. Misją jaką obraliśmy sobie, zanim jeszcze zarejestrowaliśmy się jako stowarzyszenie, jest kreowanie imprez i spotkań, w trakcie których miłośnicy MLP będą mogli poznać się, dyskutować i wymieniać wiedzą oraz twórczością związaną z serialem.

Copyright © by Hasbro
Copyright © by Hasbro 2010-2015

Stowarzyszenie Tribrony oficjalnie działa od 2014 roku jako organizacja non-profit, jednak przygotowywaniem spotkań zajmujemy się dłużej. Pierwsza nasza impreza miała miejsce już w 2011 roku, gdy do Polski dopiero dotarła fala ekscytacji najnowszą, czwartą generacją My Little Pony. Obecnie, zgodnie ze Statutem, nasze Stowarzyszenie działa na następujących polach:

 • Konsolidacja środowiska fanów MLP. 
 • Koordynowanie współpracy z innymi środowiskami fanów MLP w Polsce i na świecie. 
 • Popularyzacja sztuki filmu animowanego. 
 • Propagowanie wartości przyjaźni i tolerancji. 
 • Prowadzenie działalności charytatywnej. 
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
 • Promowanie oraz wspieranie rozwoju młodych twórców. 
 • Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 • Pomaganie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 
 • Promowanie idei wolontariatu. 
 • Promowanie ochrony środowiska.