Uchwały władz Stowarzyszenia Tribrony

Poniżej zebrano ogół uchwał, podjętych na przestrzeni czasu przez różne organy władz Stowarzyszenia. Niektóre teksty mogą być okrojone ze względu na prywatność członków. Jeżeli poszukujesz pewnego określonego przepisu prawnego, radzimy zajrzeć tutaj: Wybór obowiązujących przepisów

Zgromadzenie Założycielskie Stowarzyszenia Tribrony

 • Uchwała 1/2013 (o powołaniu Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  DOCX
 • Uchwała 2/2013 (o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  DOCX
 • Uchwała 2/2013 - załącznik z tekstem Statutu
  Obowiązujący
  DOC
 • Uchwała 3/2013 (o wyborze Komitetu Założycielskiego)
  Obowiązujący
  DOCX
 • Uchwała 4/2013 (o wyborze Zarządu Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  DOCX
 • Uchwała 5/2013 (o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  DOCX
 • Uchwała 6/2013 (w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  DOCX
 • Uchwała 7/2013 (w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  DOCX

Uchwały Zarządu I kadencji (2013-2016)

 • Uchwała 1/2014 (o trybie postępowania z członkami opuszczającymi woj. pomorskie)
  Uchylony
  PDF DOCX
 • Uchwała 2/2014 (o udzieleniu akredytacji spotkaniom fanów My Little Pony)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała 3/2014 (o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała 5/2014 (o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  PDF DOCX

  Pominięcie numeracji przez błąd redakcyjny

 • Uchwała 6/2014 (w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała 7/2014 (o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała 8/2014 (o przeniesieniu Michała Śnieżko)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała Z/1/2015 (o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała Z/1/2016 (w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 rok)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała Z/2/2015 (w sprawie wykluczenia członków Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała Z/2/2016 (w sprawie przyjęcia nowych członków)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała Z/3/2015 (w sprawie wprowadzenia Regulaminu migracji członków)
  Obowiązujący
  PDF DOCX

I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Tribrony

 • Uchwała 1/2014 (w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała 2/2014 (w sprawie regulaminu Walnego Zgromadzenia, porządku dziennego obrad oraz ordynacji wyborczej)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała 3/2014 (w sprawie zmian do Statutu Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała 3/2014 - załącznik z tekstem jednolitym Statutu
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała 4/2014 (w sprawie odwołania Michała Śnieżko ze składu Zarządu Stowarzyszenia oraz udzielenia absolutorium)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała 5/2014 (w sprawie wyboru Mateusza Rurarza do Zarządu Stowarzyszenia na funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała 6/2014 (w sprawie zmiany nazwy funkcji Jakuba Orłowskiego)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała 7/2014 (w sprawie składek członkowskich)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała 8/2014 (w sprawie symboli Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  PDF DOCX

II Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Tribrony

 • Uchwała WZ/1/2015 (w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała WZ/2/2015 (w sprawie porządku dziennego obrad II Walnego Zgromadzenia)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała WZ/3/2015 (w sprawie zmian do Statutu Stowarzyszenia Tribrony)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała WZ/3/2015 (w sprawie zmian do Statutu Stowarzyszenia Tribrony) - załącznik
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała WZ/4/2015 (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Tribrony za rok 2014)
  Obowiązujący
  PDF DOCX
 • Uchwała WZ/5/2015 (w sprawie zatwierdzenia wniosków o członkostwo zwyczajne dla osób zamieszkujących poza terytorium województwa pomorskiego)
  Obowiązujący
  PDF DOCX