Nowe wzory wniosków i deklaracji

Uwaga! Od dnia 2 czerwca 2018 roku obowiązują nowe wzory deklaracji i wniosków do Stowarzyszenia (w tym deklaracji składanych przez kandydatów na członków). Najnowsze wersje można odnaleźć w zakładce Wnioski.